Работа при нас

Работни места за : Административен персонал

В момента не се нуждаем от допълнителен административен персонал.

Работни места за : Диспечери

В момента не се нуждаем от диспечери.

Работни места за : Водач на лек таксиметров автомобил

Фирма "Радио СВ такси" - ООД предлага работа на водачи на леки таксиметрови автомобили, със собствени автомобили, услугата - Централен Диспечерски Пункт ( ЦДП ) и подписване на фрайчайзингов договор. Услугата ЦДП на фирма "Радио СВ такси" осигурява необходимата работа за таксиметрови автомобили. За водачите на леки таксиметрови автомобили, които нямат собствени автомобили се предлагат автомобили под аренда. Ръководството на фирмата прави строг подбор на своите кадри и автомобили в предварително събеседване с желаещите и внимателен оглед на автомобилите.

 


Необходими Документи за водач на лек таксиметров автомобил :


1. Удостоверение за психологическа годност
Записва се час за изпит в ОО"КД-ДАИ" ( за района на София - ул. Витиня N 1 ).
Необходими документи за записване :
1а. Копие на шофьорска книжка и талон на книжката. Цена 15 лв.,
 
 
2. Удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил :
Записва се час за изпит в ОО"КД-ДАИ" ( за района на София - Ул. Витиня N 1 )
Необходими документи за записване :
2а. Удостоверение за психологическа годност.
2б. Свидетелство за съдимост.
2в. Медицинско удостоверение ( със 7 печата ).
2г. Личен картон ( дава се при записване на час за изпит в ОО"КД-ДАИ" ),
! Необходими са минимум 3 години стаж, като водач - категория B !
 
 
3. Изисквания за таксиметров автомобил :
 Годините на автомобила не трябва да бъдат повече от 8 г. от датата на първа регистрация. Автомобила да бъде с жълт цвят. Да има застраховка гражданска отговорност и задължителна застраховка " злополука на пътниците ". Монтаж на таксиметров апарат с фискална памет. Фискализация на апарата в лицензиран сервиз. Проверка на таксиметровия апарат в Български Инситут по Метрология. Подготвят се уведомителни писма от служителите на съответния офис до ОО"КД-ДАИ".
! Годишен Технически Преглед - за такси - на 6 месеца. !
 
 
4. Лицензиране на Автомобила :
Необходими документи :
4а. Заявление от фирмата превозвач до ОО"КД-ДАИ".
4б, Копие на талона на автомобила ( голям талон ).
4в, Копие на карта за допълнителен преглед на такси.
4г. Декларация от собственика по талон ( че е съгласен автомобила да работи, като такси ).
 
 
5 .Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници :
Необходими документи :
5а. Заявление от фирмата превозвач до общината в която ще се извършва дейността.
5б. Копие на талон на автомобила, копие на карта за допълнителен преглед за такси и знак за ГТП.
5в. Копие на удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил.
5г. Копие на справка по чл.62 за трудов договор ( ако водачът не е данъчно задължено лице ).
5д. Копие от удостоверение от НАП и отдел местни данъци и такси от общината по местоживеене по чл. 87 ал. 6 от ДОПК.
Цената на разрешителното се определя от общината в която ще се извършва транспортната услуга. Пътна кижка се издава от превозвача.
 
 
6. Доппълнителни документи:
При постъпване на работа, водачът е длъжен да представи:
6а. Свидетелство за съдимост
6б. Справка от КАТ за контролни точки
6в. Копие и оригинал на свидетелство за управление
6г. Копие и оригинал на контролен талон или АКТ
6д. Два броя цветни, актуални снимки