Галерия

Автомобил за превоз на инвалиди

Радио СВ такси - ООД разполага със специализиран автомобил, приспособен за превоз на инвалиди в инвалидни колички с над 75% обездвиженост, което означава, че не е нужно човека да слиза от нея.