Новини

Гражданските таксита Uber и в София

Гражданските таксита Uber и в София

 

Фирма Радио СВ такси уведомява своите клиенти за вредите и ползите от виртуалните превозвачи.

 

На територията на България и в частност на територията на гр. София се появява още една нова фирма - виртуален превозвач, който чрез мобилно приложение свързва клиент с "гражданско такси" - превозвач.

 

Радио СВ такси уведомява своите кленти, какви могат да бъдат рисковете от употребата Гражданско Такси и на подобна виртуална услуга, предлагана от фирма, нямаща нищо общо с таксиметровия бизнес.

 

Изискванията за да се упражнява и управлява лек таксиметров автомобил, съгласно действащото законодателство е наредба N34.

В нея са описани необходимите неща за да може да има ясни правила за лек таксиметров превоз.

1. Задължителен таксиметров апарат по наредба N35

2. Издаване на фискален бон

3. Данъчно задължено лице

4. Разрешително от съответната община за таксиметрова дейност.

5. Преминаване на Годишен Технически Преглед - 2 пъти в годината

6. Всички лицензирани таксиметрови автомобили имат допълнителна и задължителна застраховка на местата, която е различна от задължителната гражданска отговорност.

7. Радио СВ Такси има собственно мобилно приложение.

8. Радио СВ Такси има над 950 автомобила

9. Радио СВ Такси е позната и запазена марка в София

10. Радио СВ Такси упражнява контрол над автомобилите.

11. Радио СВ Такси следи за чистота и вътрешен ред.

12. Радио СВ Такси се е доказала и е на пазара от 20 години !

( ще бъдат дописани още неща )

 

Всичко. което не съгласувано с действащата наредба е незаконно !

 

Използвайки подобно приложение от виртуален превозвач, който няма автомобили и не поема отговорност за своите действия пред клиента е меко казано несериозно.

Уважаващите себе си фирми си разработват собствено мобилно приложение.

Всички виртуални превозвачи без таксиметрови автомобили се опитват да печелят за сметка и на гърба на лицензираните таксита с обещание за повече клиенти.

Ограбването става, като се сключват догори с лицензирани таксиметрови компании или се заплаща допълнителна такса от водача на съответния виртуален превозвач.

Наскоро бяха нанесени зловредни действия на нашата фирма от подобен виртуален превозвач, като бяха генерирани фалшиви поръчки и поръчани 22 таксита в София за 12 минути.

Това ни подсказа, че приложението на нашата фирма е изключително интуитивно и лесно за използване.

 

Радио СВ Такси препоръчва на своите клиенти да се доверяват на доказали се във времето фирми и да не се доверяват на виртуални превозвачи, които нямат и не могат да контролират автомобилите и шофьорите си.